Korleis kan eg få meir informasjon?

Prosessen vidare startar no!

Stiftingsmøtet for «KYRKJA  FOR  ALLE» vart halde 11.01.2022. Vårt organisasjonsnummer er 928 463 230. Du finn oss på kyrkjaforalle.no.

No skal vi byggje organisasjonen vidare. Vil du vere med, meld deg på til: post@kirkenforalle.no . Vi tek kontakt, og du blir med på vegen vidare. Saman skal vi utdjupe måla våre. Vi skal arbeide med eit meir detaljert program og registrere interesserte og medlemmer.

Vi ønskjer deg velkomen!