Korleis kan eg bidra?

Vi treng deg blant anna til organisatoriske verv, kontaktperson i
bispedøma og til å stå på lister. Dessutan: Sørg for at alle dine kjende
vert merksam på denne heimesida.

Send ein e-post til post@kirkenforalle.no , og gje uttrykk for kva du ønskjer. Gjer det no!