Korleis kan eg bli medlem?

Det er enkelt: Send ein e-post til post@kirkenforalle.no , og fortel kva du ønskjer. Gjer det no!

Du kan velje mellom to alternativ:

  1. Ordinært medlem. Du seier deg da viljug til å stille deg til
    disposisjon for tillitsverv eller stå på ei valliste. Pris kr 300,- pr. år.
  2. «Passivt medlem» / støttemedlem. Inga forplikting. Pris kr 100,-
    pr. år.