Et alternativ ved bispedømmerådsvalg og ved valg av kirkemøte («kirkens storting») i Den norske kirke

Et alternativ for deg når du skal stemme!
Previous slide
Next slide

Hva er «KIRKEN  FOR  ALLE»?

Hvert fjerde år er det valg til kirkelige organer: Menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøte / «kirkens storting». (De som velges inn i bispedømmerådene, sitter automatisk i kirkemøtet.) Valgene faller på samme tidspunkt som kommune- og fylkestingsvalgene.

Ved valgene til bispedømmeråd (og kirkemøte), er det flere ulike nomineringsgrupper (og eventuelt en egen nominasjonskomitè), som setter opp hver sine lister i det enkelte bispedømme. «KIRKEN  FOR  ALLE» er en slik nomineringsgruppe. Vi ønsker å sette opp liste i alle bispedømmene. Listene skal ha en lokal forankring. De som settes opp på listene må forplikte seg på vårt kortprogram (basisprogram), se meny. Dette vil suppleres med aktuelle saker fra det lokale bispedømmet.

For menighetsrådsvalgene vil det sittende menighetsrådet i utgangspunktet oppnevne en nominasjonskomité for dette valget. Nominasjonskomitéen setter opp en navneliste over aktuelle kandidater. Her stemmes det etter gitte regler på de personene en vil ha inn i menighetsrådet.