Hvordan kan jeg bidra?

Med det du måtte ønske! Vi har mange behov når vi nå skal bygge opp organisasjonen.

Vi trenger deg blant annet til organisatoriske verv, kontaktpersoner i bispedømmene og til å stå på lister. Dessuten: Gjør alle dine bekjente oppmerksom på denne hjemmesiden

Send en e-post til post@kirkenforalle.no , og gi uttrykk for hva du ønsker. Gjør det nå!