Vil du støtte vår intensjon om å stille lister i alle bispedømmer: Vi trenger din underskrift nå!

Vil du hjelpe oss med å få minimum 300 underskrifter for å få godkjent KIRKEN  FOR  ALLE som en nomineringsgruppe før valget i 2023? Gi oss beskjed nå.

Send en e-post til post@kirkenforalle.no , og gi uttrykk for hva du ønsker. Gjør det nå! Så tar vi kontakt pr. 01.03.2022 med nærmere informasjon.