Hvordan kan jeg bli medlem?

Det er enkelt: Send en e-post til post@kirkenforalle.no , og gi uttrykk for hva du ønsker. Gjør det nå!

Du kan velge mellom to alternativ:

  1. Ordinært medlem. Du sier deg da villig til å stille deg til disposisjon for tillitsverv eller stå på en valgliste. Pris kr 300,- pr. år.
  2. «Passivt medlem» / støttemedlem. Ingen forpliktelse. Pris kr 100,- pr. år.

Du kan når som helst endre medlemsstatus.